پیام فرستادن
news

ESKONJAC به عنوان شماره 1 در حجم فروش جهانی آدامس کونجاک شناخته شده است

June 27, 2024

ما خوشحالیم که اعلام کنیم که ESKONJAC به عنوان شماره 1 در حجم فروش جهانی آدامس کونجاک توسط Frost & Sullivan معتبر، بر اساس تحقیقات خود در بازار جهانی کونجاک شناخته شده است.