پیام فرستادن
news

به عنوان یکی از 50 شرکت برتر Yichang انتخاب شده است

March 30, 2023

بعد از ظهر 29 مارس کنفرانس نوآوری علم و فناوری Yichang در هتل شکوفه هلو برگزار شد.

 

Xiong Zhengyu، دبیر حزب شهر Yichang، Ma Zejiang، معاون دبیر حزب و شهردار Yichang در این کنفرانس شرکت کردند.

در این جلسه، این اطلاعیه از کار نوآوری علمی و فناوری شهر قدردانی کرد، مشارکت برجسته جمعی و فردی، به اتفاق آرا Konjac به عنوان Yichang نوآوری علمی و فناوری نوآوری برجسته جمعی و Yichang 50 شرکت برتر انتخاب شد.